Missie

Plug & Play Housing is in april 2020 opgericht als “spin-off” van De Mobiele Fabriek en heeft tot doel om, op basis van de beginselen van de betekenis economie, kleine laagbouw woningen te bouwen, waarbij rekening gehouden wordt met sociale en ecologische waarden, zoals het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het 100% COneutraal bouwen. 

Daarnaast wil Plug & Play Housing met de specifieke bouwmethode het betonpuin van Nederland opruimen en hoogwaardig hergebruiken. Dit levert nu al een reductie van 36% COop. Daarnaast is Plug & Play Housing, in samenwerking met hoogleraren en experts, bezig om een betonvervanger genaamd Dumaclide© te ontwikkelen, waarbij 100% CO2-reductie kan worden bereikt. Aanvullend gebruiken wij isolatie materialen die CO2 hebben opgeslagen. Het resultaat: woningen die niet uitsluitend circulair geproduceerd zijn, maar zelfs CO2 opslaan.

Plug & Play-woningen zijn de technologische doorontwikkeling van de basale woningen in Haïti, ontwikkeld voor mensen met een beperkte investeringscapaciteit en een levensstijl, die past in dit tijdsgewricht. Hiervoor hebben wij het Plug & Play-systeem ontwikkeld, waarmee geïnteresseerden hun eigen toekomstige woning kunnen ontwerpen, met of zonder voorzieningen als water, elektra en sanitatie. Het werkt volgens het simpele principe: gekraakt puin erin, bouwelementen eruit.


Het Management Team van Plug & Play Housing bestaat uit:

Quirien Aretz
Chief Executive Officer

Quirien is een ervaren senior manager met ruime internationale ervaring in o.a. de financiële sector. Hij heeft zich bezig gehouden met digitale transities, innovatie, commercie, het bedenken van nieuwe business modellen en het implementeren van nieuwe strategieën. Naast zijn rol als CEO is Quirien ook voorzitter van de Fair Life Foundation en ontwikkelt daarvoor programma’s binnen de purpose economy.

Gerard Steijn
Creative Concept Developer

Gerard is de bedenker en realisator van De Mobiele Fabriek. Het circulaire proces dat daaraan ten grondslag ligt, vormt de basis van Plug & Play Housing en levert kansen voor mensen met een afstand tot de huidige woningmarkt. Gerard heeft daarnaast jaren ervaring in ontwikkelings-landen en is het creatieve brein van de onderneming.

Paulien Iding
Project Manager

Paulien is een ervaren projectmanager in de (beton)bouw en heeft o.a. de realisatie van de modelwoning in Haïti begeleid. Daarnaast is zij betrokken bij Fair Life Foundation met betrekking tot het Petit Paradis project. Paulien heeft ruim 11 jaar ervaring met civiele betonbouw en begeleidt als zelfstandig ondernemer grote tenders. Zij zal de bouw van onze woningen gaan begeleiden.

⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
Veel van onze mensen zijn ook betrokken bij het uitvoeren
van sociale projecten voor Fair Life Foundation.
⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻

Onze organisatie en Team Zero wordt verder ondersteund door:

Hennes de Ridder
TU Delft

Met zijn vernieuwende visie op Integraal Ontwerpen in de bouwwereld presenteert hij het ‘levende’ gebouw en de evolutionaire leer waarin onontkoombaar circulair bouwen opgesloten ligt. De grote omslag komt er aan.

Kees Klomp
THRIVE Institute

Als boegbeeld van de ‘betekeniseconomie’, dat streeft naar een balans tussen economische-, ecologische- en maatschappelijke waarden, schreef hij verschillende boeken daarover en is hij lector Nieuwe Economie aan de Hoge School van Rotterdam. 

Tjeerd Grimmius
DTG Management & Consult

Met zijn ervaring in het openbaar bestuur en meer dan 20 jaar ervaring met woonprojecten in ontwikkelingslanden draagt hij bij aan de huisvesting van achtergestelde groepen en nieuwe vormen van leefgemeenschappen. 

Sebastiaan Robben
SROM Architecten

Sebastiaan is een architect die elke dag werkt aan de verbeelding van de verwondering. Daarbij gelooft hij dat architectuur door complexere processen en de daarbij behorende specialisatie in de bouwwereld een toegepaste kunst is geworden. Sebastiaan werkt o.a. aan het ontwerp van onze model-woningen.

Cees Steijn
Communicatiestrateeg

Cees is communicatiestrateeg en database manager. In het huidige tijdsgewricht vindt hij het van eminent belang de transitie van winstbejag naar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid op een heldere wijze over het voetlicht te krijgen. Cees zal ons bijstaan op het gebied van sales, CRM en communicatie. 

Theo Steinebach
Adviseur

Theo heeft als achtergrond Utiliteitsbouw aan de TU Delft en brengt een levenslange ervaring mee als managing director bij o.a. Ballast Nedam, NBM en Arcadis. Verder is hij via De Mobiele Fabriek al betrokken geweest met het Petit Paradis project in Haïti. Met zijn uitgebreide netwerk, kennis en ervaring in de bouw, helpt Theo ons onder andere met de zakelijke kant van de onderneming.

Ron van Wijk
GFSC Consultants & Engineers

Hij is hoofddocent en cursusleider ‘Implementatie Course Circulair Bouwen’ bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als adviseur betrokken bij zowel de publieke als private sector, als het om verduurzaming van de bouwwereld gaat.

René Kok
DoggyMC

Als creative director past hij de principes van de circulaire economie toe bij afvalinzameling- recycling- en scheiding. Daarbij vertaalt hij deze afvalstromen naar praktische, nieuwe eindproducten, die toegepast worden in vernieuwende leefgemeenschappen. 

Gert Breugem
Smart Urban Solutions

Gert is stedenbouwkundige en richt zich met zijn plannen op duurzame en uitvoerbare oplossingen voor leefgemeenschappen op diverse schaalniveaus. Zijn slimme oplossingen voor een optimale samenleving, die voortdurend aan verandering onderhevig is, zijn een uitdaging en vormen voor hem dagelijks werk.