Betekeniseconomie

Plug & Play Housing ondersteunt de grondslagen van de betekeniseconomie, waar gestreefd wordt naar de realisatie van een evenwichtige balans tussen economische- maatschappelijke- en ecologische waarden. Dit komt op de volgende wijze tot uitdrukking

Circulair
Van betonpuin maken wij stapelbare bouwelementen die de basis vormen voor volwaardige, en volledig circulaire woningen. Hierdoor besparen wij CO2 en met onze duurzame materialen ontlasten we het milieu nog verder. Bovendien staat ons bouwsysteem toe woningen eenvoudig te demonteren, anders te formeren en te hergebruiken. 

Maatschappelijk
Betaalbare, waardige woningen voor een duurzame levensstijl. Het bouwsysteem is simpel en onder begeleiding is meebouwen mogelijk. Dit levert ook kansen voor laaggeschoolden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Sociaal
Een deel van de winst komt ten goede aan de stichting Fair Life Foundation die in andere landen, zoals momenteel in Haïti, zorgdraagt voor opleiding van kansarmen en de bouw van goedkope woningen, zodat mensen weer een waardig bestaan kunnen opbouwen.

Bouwen met betekenis

Plug & Play Housing is voorstander van de betekeniseconomie en probeert zoveel mogelijk impact te maken om de juiste balans tussen economische-, ecologische en sociale waarden te verkrijgen.

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s), opgesteld door de Verenigde Naties, geven houvast bij het in de praktijk brengen van de kenmerken van de betekenis economie. Door de SDG’s te verwerken in de strategische doelstellingen van de onderneming, wordt een herkenbare bijdrage geleverd aan de bestrijding van armoede, verminderen van ongelijkheid en de klimaatverandering.

Plug & Play Housing heeft tot doel om de komende jaren op de volgende SDG’s meetbare impact te maken:


Door off-grid wonen: duurzame eigen energie-voorziening.


Winstdeling als donatie aan Fair Life Foundation t.b.v. project in Haïti.


Kansen voor laaggeschoolden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Circulair en energie-neutraal bouwen en wonen. Een waardige woning voor iedereen.


Duurzame en herbruikbare woningen en afbouw. Cradle to Cradle.


Volledig circulair bouwsysteem. CO2-vrije materialen en kleinere footprint.

En door samenwerking met partners proberen wij gezamenlijk bovenstaande doelstellingen te bereiken:

U een woning, Zij een woning…

Een deel van de winst van Plug & Play Housing komt ten goede aan de stichting Fair Life Foundation, die onder de noemer van De Mobiele Fabriek het (weder)opbouwproject Petit Paradis, in Haïti, uitvoert. Kijk voor meer informatie over de stichting en haar activiteiten op www.fairlifefoundation.org.

Fair Life Foundation

In samenwerking met De Mobiele Fabriek realiseert Fair Life Foundation een project in Haïti. Aan de rand van Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti, ligt het nieuwe Petit Paradis – het kleine paradijs, een toekomstige Haïtiaanse leefgemeenschap. Het land van 6.000 vierkante meter biedt een toekomstige leefruimte aan ca. 25 Haïtiaanse families. Het bijzondere hieraan is dat de woningen in de gemeenschap volledig opgetrokken worden uit bouwpuin, dat als gevolg van de serie aardbevingen in de afgelopen jaren, met name rondom Port-au-Prince, een zware stempel op het milieu drukt. 

De eerste modelwoning is inmiddels door De Mobiele Fabriek opgeleide, werkeloze slachtoffers van de rampen zelf gebouwd. Ondanks de Corona-crisis wordt er doorgewerkt, want de werkplaats is gezonder dan de zompige sloppenwijken en tentenkampen. In de afgelopen  tijd heeft Fair Life Foundation op de productieplaats Corona-workshops voor de plaatselijke bevolking ondersteund. 

Petit Paradis is een pilotproject met als doel onopgeleide, werkeloze slachtoffers van de serie rampen in de afgelopen jaren het recyclingvak en een nieuw systeem van bouwen te leren. Dat bouwpuin in Nederland staat voor hoogwaardig bronmateriaal voor hergebruik, werd aanvankelijk wantrouwend benaderd. Mensen die ingestorte gebouwen beklimmen om daar alles van waarde, waaronder hout en ijzer, realiseerden zich niet dat bouwpuin economisch vele malen interessanter is. Dat besef is nu groeiende en aangezien de pilot geslaagd genoemd kan worden, moet worden opgeschaald.