Een unieke propositie

Plug & Play Housing is een startup in de woningbouw, die niet zomaar woningen bouwt en verkoopt. Onze kleine woningen worden op basis van ecologische- en maatschappelijke waarden in de markt gezet. De circulaire woningen zijn gemaakt van betonpuin, dat middels een unieke methode op locatie wordt omgezet in een serie aan elkaar gerelateerde lego-achtige bouwelementen. Onderdeel van het transformatieproces is een productiemachine die uitermate simpel te bedienen is. Daarmee kunnen laaggeschoolden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, toch deelnemen aan het arbeidsproces. Zo kunnen wij bijvoorbeeld gemeenten een maatschappelijk-ecologisch aanbod doen voor betaalbare huisvesting van onder andere dak- en thuislozen, mensen met een handicap, jonge woonstarters of mensen met een bijzondere levenswijze. Door het gebruik van bouwpuin wordt bovendien 36% CO2-bespaard. In samenwerking met hoogleraren en betonexperts werkt Plug & Play Housing voortdurend aan een betonvervanger, waardoor nog meer CO2 bespaard kan worden.

Bouwen met betekenis

Plug & Play Housing is voorstander van de betekenis economie en probeert zoveel mogelijk impact te maken om de juiste balans tussen economische-, ecologische en sociale waarden te verkrijgen.

Lees er hier meer over.

Circulair

Van betonpuin maken wij stapelbare bouwelementen die de basis vormen voor de woning. Hierdoor besparen wij CO2 en met onze duurzame materialen ontlasten we het milieu nog verder. Bovendien is onze woning eenvoudig te demonteren en te hergebruiken.

Maatschappelijk

Betaalbare waardige woningen voor een duurzame levensstijl. Het bouwsysteem is simpel en onder begeleiding meebouwen is mogelijk. Dit levert ook kansen voor laaggeschoolden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om deel te nemen aan het arbeidsproces.

Betrokken

Een deel van de winst komt ten goede aan de stichting Fair Life Foundation die in andere landen, zoals momenteel Haïti, zorgdraagt voor opleiding van kansarmen en de bouw van goedkope woningen, zodat mensen weer een waardig bestaan kunnen opbouwen.

Plug & Play

Naast onze modelwoningen in meerdere vormen, zijn eigen ontwerpen ook mogelijk. Vervolgens is het kiezen uit afwerking binnen en buiten, keuken, zonnepanelen, sanitair, water, groen dak, etc. Het is ook mogelijk volledig onafhankelijk te wonen (off-grid).

⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼⎼
Plug & Play Housing heeft tot doel laagbouw woningen te bouwen,
waarbij rekening gehouden wordt met sociale en ecologische waarden,
zoals het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het COneutraal bouwen. 
⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻

Bouw je huis met je muis

Om wegwijs te worden in onze bouwmethode en zelf een woning te ontwerpen, hebben we een bouwspel gemaakt waarmee je zelf kunt ervaren hoe het is om een kleine woning te bouwen. Je doorloopt de stappen vanaf het crunchen van het betonpuin, het maken van de bouwstenen tot en met het plaatsen van de off-grid apparatuur, zoals sanitair, zonnepanelen en water. Na afloop krijg je een uitdraai van je woning mee met nog wat extra informatie. Klik op de button hieronder om het spel te starten.

Team Zero

Wonen is een grondrecht, maar desalniettemin heerst in Nederland al decennia lang een enorme woningnood. Vooruitzichten voor iedereen met een afstand tot de  woningmarkt zijn er nauwelijks. Daaraan wenst Team Zero van Plug & Play Housing een eind te maken. Vanuit een gezamenlijke visie heeft ieder lid van het team zijn/haar eigen bouwgerelateerde specialisme en zet het zich als collectief in om voor iedere Nederlander betaalbaar klein wonen mogelijk te maken en volledig circulair te bouwen. ‘Bouw Je Huis Met Je Muis’ en zie wat we daarmee bedoelen of meld je aan bij de Plug & Play Community, ons kenniscentrum dat van belangstellenden ‘belanghebbenden’ maakt. 

Wij zorgen ervoor dat jij onderdeel uit kan maken van de beweging die Team Zero voorstaat. De centrale vraag is wat je kunt toevoegen aan de community, zodat Team Zero nog effectiever in actie kan komen. Ook houden wij je dan middels onze nieuwsbrief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het collectief, waar je deel van uit kan maken.

Onze methode

Met behulp van crunchen wordt betonpuin, o.a. veroorzaakt door sloop voor stedelijke vernieuwingen, natuurrampen of oorlogen, na opschoning vermalen tot 2,5 cm granulaat. Hierbij werken wij samen met lokale partners. Door ons procedé ontstaat een duurzaam constructiemateriaal als vervanger van vervuilend beton. Kosten-verslindend bouwafval wordt zo een nieuwe economische bron. Alles vindt op locatie plaats, waardoor kostbaar transport vermeden wordt. Indien bouwafval niet aanwezig is, kan optioneel puin van een andere lokatie of betonvervanger ingekocht worden. Het constructiemateriaal wordt omgezet in een serie aan elkaar gerelateerde bouwelementen, waarmee voor laagbouw tot een omvang van 60m2 vrijwel elke bouwvorm kan worden gerealiseerd. Door de unieke vorm van de elementen ontstaat toch een zeer stevige constructie, die zelfs aardbevingen kan doorstaan.

Productie op locatie

De fabriek past in een container, is daardoor mobiel en kan op de gewenste locatie, geheel zelfvoorzienend geplaatst worden. Het werkt volgens het simpele principe: gekraakt puin erin, bouwelementen eruit. Het bouwpuin wordt als grondstof behandeld, waardoor volledig hergebruik ontstaat. Een kringloopwerking, die past in de wereldwijd geformuleerde klimaatdoelstellingen. 

Op basis van vele jaren ervaring is een eigen ontwerp van machine en fabricage ontstaan met een eigen beton-recycling-receptuur. Simpel te begrijpen en te bedienen: betongranulaat erin, blokken eruit. En stapelen maar. De machine kan circa 1500 blokken (of andere elementen) per dag produceren. 

Bekijk hier de werking van de Flying Dutchman.

Opleiding

Het grote voordeel van een simpel systeem is dat mensen het snel onder de knie kunnen krijgen. Dit levert kansen voor laaggeschoold personeel om deel te nemen aan het arbeidsproces. Vanaf het crunchen van beton tot het vullen van de mallen, de toekomstige bewoners van de woning kunnen ook zelf meehelpen. Dat scheelt natuurlijk weer in de kosten.

Er is altijd opleiding en ervaren begeleiding van Plug & Play Housing aanwezig om veiligheid en kwaliteit te waarborgen. En de echt handige mensen kunnen delen van het bouwproces, zoals aanbrengen isolatie, bouw van keuken of badkamer, zelf ter hand nemen. Dat scheelt dan ook weer in de kosten.

Bekijk hier hoe De Mobiele Fabriek van start is gegaan in Haïti.

Ketenregie

Om grip te houden op het proces en om dit deels uit handen te nemen voor onze klanten, voert Plug & Play Housing de regie op de keten vanaf ontwerp tot en met bouw. Optioneel kunnen wij (in de toekomst) als corporatie optreden. Als laatste fase ontwikkelen wij momenteel een statiegeldregeling (afvalbijdrage) die volledige circulariteit van onze woningen zal garanderen.